Què és La Borda?Què és La Borda? - SantsTV
 Anuncis 
Publica a Diaspora Web
01:42
Què és La Borda?


La primera promoció cooperativa d'habitatges en cessió d'ús La Borda, volem harmonitzar la necessitat per accedir a un habitatge de caràcter social, econòmic i ambientalment sostenibles, i alhora promoure l'accés a habitació sense passar pels circuits convencionals del mercat immobiliari.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv