Freedom for Kurdistan. Jornada de solidaritat amb el poble Kurd. Via @ContrainfosFreedom for Kurdistan. Jornada de solidaritat amb el poble Kurd. Via @Contrainfos - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
03:19
Freedom for Kurdistan. Jornada de solidaritat amb el poble Kurd. Via @Contrainfos


El 13 de febrer 2016, es va a celebrar a Can Batlló, les jornades de solidaritat amb el poble Kurd. Organitzat pel col·lectiu Azadi i Can Batlló. La realitat de les guerrilleres Kurdes, l'actualitat i perspectives del conflicte Kurd ... música de Sílvia Tomàs. Dinar Kurda, llibres, fanzines, anarquisme i aigua, i mes concerts

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv