Entrevista Isabel Muntané: Màster de gènere i comunicació. Via @SicomTelevisionEntrevista Isabel Muntané: Màster de gènere i comunicació. Via @SicomTelevision - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
Entrevista Isabel Muntané: Màster de gènere i comunicació. Via @SicomTelevision


Que hi hagi dones directives o redactores en cap als mitjans de comunicació, no vol dir que es faci la informació amb perspectiva de gènere. Pel fet de ser dona no quedes lliure de la formació masclista dominant.
El màster de gènere i comunicació pretén (re) educar, tornar a construir-nos com a periodistes i com a persones capaces d'emetre un altre tipus de informació.
El discurs, tan als mitjans tradicionals com als de nova creació, transmet aquests sistema patriarcal i masclista dominant que situa a les dones en situació de desigualtat.
Quan es busquen fonts expertes la majoria de vegades són fonts masculines que causen la invisibilitat de les dones.
Hi ha més de dos gèneres, transversalitat reflectida al màster.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv