Fills de puta - Via @MonigoteVLCFills de puta - Via @MonigoteVLC - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
Fills de puta - Via @MonigoteVLC


Aquest documental tracta d'explicar la història dels Fills de Puta de Benimaclet, així com una gran part de les tradicions valencianes.

A finals del Segle XV hi havia a les rodalies de València un mas de més de 17 quadres ocupat per les meretrius més preparades, famoses i expertes de tota la cristiandat. Pot ser aquest l'origen de totes les tradicions que hui dia coneguem a València?

Victor Serna @monigotevlc

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv