Prou Impunitat, Prou Brutalitat - Via @ContrainfosProu Impunitat, Prou Brutalitat - Via @Contrainfos - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
03:43
Prou Impunitat, Prou Brutalitat - Via @Contrainfos


Farts que ens matin, ens torturin, ens empresonin, ens lesionin i ens peguin. La repressió policial i la resolució dels judicis a Ester Quintana i a Andrés Benítez, ha portat a organitzar una marxa en contra de tanta repressió i tanta impunitat.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv