José Ángel Gallegos: Codi Civil art 1859 impideix bancs s'apropiïn d'habitatge hipotecat (Cas) Via @SicomTelevisiónJosé Ángel Gallegos: Codi Civil art 1859 impideix bancs s'apropiïn d'habitatge hipotecat (Cas) Via @SicomTelevisión - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
18:31
José Ángel Gallegos: Codi Civil art 1859 impideix bancs s'apropiïn d'habitatge hipotecat (Cas) Via @SicomTelevisión


Codi Civil art. 1859: 'el creditor no pot apropiar-se les coses donades en penyora o hipoteca ni disposar-ne'.
Consideracions jurídiques sobre els desnonaments i l'artícle 189 del Codi Civil.
La interpretació a l'ús sosté que l'article només prohibeix el pacte comissori que permetria al creditor apropiar directament, el bé hipotecat en cas d'incompliment per part del deutor. És el que sosté la jurisprudència.
José Angel Gallegos considera que l'article no prohibeix només el pacte comissori sinó que diu el que diu i no hi caben interpretacions ni tergiversacions.

Enllaç a la pel·lícula 'El traje nuevo del emperador' https://youtu.be/XZStmvez2P0

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv