Marca Barcelona: Una ciutat aparadorMarca Barcelona: Una ciutat aparador - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
38:16
Marca Barcelona: Una ciutat aparador


Barcelona, una ciutat a priori maca, entranyable i acollidora representa un model de ciutat per a la majoria. En aquest documental s'expliquen els processos que es produeixen darrere d'una ciutat que actua com si fos una marca, amb fins única i exclusivament comercials. Estem en un mon en el que pesa molt més l'obtenció de beneficis materials que no pas el patrimoni històric i cultural dels barris. Turisme de masses, gentrificació i tercierització són alguns dels processos desconeguts que s'amaguen darrere d'una ciutat aparentment espectacular. Doncs és en aquesta peça audiovisual en la que intentem plasmar aquesta situació.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv