Desde la cel·la [=Desde la celda] (Cas)Desde la cel·la [=Desde la celda] (Cas) - SantsTV
 Cinema 
Publica a Diaspora Web
11:43
Desde la cel·la [=Desde la celda] (Cas)


Totes les persones privades de llibertat responen a un nom que de vegades s'oblida per la cosificació que exerceix la institució. Sense massa esforç s'acaben convertint en un nombre, en una xifra més, en una dada estadística, però la veritat és que tots i cada un d'ells, totes i cadascuna d'elles, prové de les seves pròpies circumstàncies.

No són un nombre. No són una taxa de criminalitat, de reincidència, de tipologia delictiva. No són un experiment social. No són partides pressupostàries. No són conclusions d'estudis sociològics, jurídics o criminològics. Són persones amb nom i cognom, amb família, amb entorn, amb sort o sense, però persones.

Les cartes ocupen temps, traslladen la ment, dibuixen il·lusions, dissenyen esperances. Les cartes es llegeixen una vegada i una altra fins aprendre de memòria; són el triomf de la persona enfront de la institució; són la no cosificació, la resistència, la llibertat.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv