LaBordaCoop - Cap 1 - El context en el que neix el projecte de La Borda. @BordaCoopLaBordaCoop - Cap 1 - El context en el que neix el projecte de La Borda. @BordaCoop - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
06:07
LaBordaCoop - Cap 1 - El context en el que neix el projecte de La Borda. @BordaCoop


Capítol #1: Context en el que neix el projecte de La Borda.
https://documental.laborda.coop
Sants és un barri de gran tradició cooperativa. En aquest primer vídeo del web-documental de La Borda s'explica, a través d'Ivan Miró (La Ciutat Invisible), la història del cooperativisme des dels inicis, mencionant les seves diferents onades. D'altra banda, Arnau Andrés (Lacol) apunta algunes dades importants sobre el mercat de l'habitatge espanyol, considerat un dels més especulatius degut a la escassetat d'habitatge social en comparació a altres països europeus. També menciona alguns referents de cooperativisme d'habitatge de propietat col·lectiva com Fucvam (Uruguai). Finalment, Mia Caritg (Can Batlló) parla sobre l'espai veïnal de Can Batlló, projecte polític, social i cooperatiu més ampli del que forma part La Borda, que va ser conquerit gràcies a les lluites ciutadanes. Amb aquests tres eixos (barri cooperatiu, mercat de l'habitatge i Can Batlló) es vol posar en context la iniciativa de la cooperativa d'habitatge.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv