Presentació #BlocLlavors #VeinesDeLuxe Via @ObraSocialBCNPresentació #BlocLlavors #VeinesDeLuxe Via @ObraSocialBCN - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
04:05
Presentació #BlocLlavors #VeinesDeLuxe Via @ObraSocialBCN


El Bloc Llavors està situat al número 38 del carrer Lleida, al barri barceloní de Poble Sec. Hi viuen tretze persones, cinc d'elles menors, i dues gates, en sis pisos ocupats per l'Obra Social Barcelona.
La ciutat per a qui l'habita!

El Bloc Llavors se encuentra en el número 38 de la calle Lleida, en el barrio barcelonés del Poble Sec. En él viven trece personas, cinco de ellas menores, y dos gatas, en seis pisos ocupados por la Obra Social Barcelona.
La ciudad para quien la habita!

#BlocLlavors
#VeïnesDeLuxe
#NoEnsFaranFora
#LaViviendaNoEsDelito

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv