Reokupació @La_REA_ #LaREAnoCau Via @contrainfos @OkupemLesOnesReokupació @La_REA_ #LaREAnoCau Via @contrainfos @OkupemLesOnes - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
01:02
Reokupació @La_REA_ #LaREAnoCau Via @contrainfos @OkupemLesOnes


Reokupació de la REA el diumenge 03/12/2017 després del desallotjament de divendres 01/12/2017

--- RESPOSTA AL MISSATGE DE LA REGIDORA DE CIUTAT VELLA ---
Gala Pin, des de la REA et volem fer alguns aclariments respecte al comunicat que vas penjar al Facebook perquè creiem que s'han de respondre molts dels arguments que s'utilitzen:
----> '...els estudis tècnics (...) concloïen que tal i com està l'edifici, no pot ser utilitzat com a pública concurrència, així com que té un risc evident per les persones que fan ús quotidià. (...) Aquestes indicacións de no fer activitats de concurrència pública i de no fer servir determinades zones de l'edifici van ser desateses, posat així en risc a la gent que anava a les activitats i als propis ocupants'.
Respecte a la concurrència pública, només s'albergaven esdeveniments en què participaven un nombre elevat de persones (mai més de 50), a la planta baixa, on no suposava un perill per a l'edifici. A més, en els seus vostres informes s'esmenta que no hi ha un perill imminent per als habitants sinó que l'estructura s'aniria deteriorant a llarg termini amb l'ús.
----> 'Es va explicar la situació als ocupants amb l'informe tècnic i se'ls va lliurar una còpia de tots els estudis i de tota la documentació requerida'.
L'Ajuntament va posar moltes dificultats perquè tinguéssim accés a aquests documents, donant parts incompletes i ajornant el seu lliurament en les reunions. Això va fer que no tinguéssim l'informe complet fins després de demanar-nos l'abandonament de l'edifici. Ens vau donar un mes per presentar un contrainforme, temps insuficient si tenim en compte els mesos que vosaltres hi vau dedicar i la diferència de mitjans amb què comptem.
----> "No podem tenir un edifici amb gent vivint amb riscos de seguretat per les persones.'
Som conscients de les problemàtiques del nostre edifici i que no suposen un risc imminent per a les persones. Hem estat treballant conjuntament amb arquitectes, que asseguraven que no existeix aquest perill. L'argument que utilitzàveu en tot moment era que no podíem aconseguir cap arquitecte que ens signés un certificat de solidesa de l'edifici, cosa que sabíeu que era impossible d'aconseguir perquè únicament és concedit als edificis de nova construcció.
----> '...es va oferir la possibilitat de traslladar les activitats a un local municipal, opció que va ser acceptada i que implicava marxar en una data determinada, cosa que no va succeïr'
En cap moment pensàvem acceptar un espai cedit per la institució per a dur a terme un projecte d'autogestió com el nostre. A més, el local que se'ns va oferir no possibilitava la continuïtat del projecte de residència a causa de les dimensions de l'espai. La proposta, per tant, no tenia cap intenció de ser una alternativa acceptable.
----> 'Van anunciar que farien un estudi alternatiu, que a dia d'avui encara no hem vist'
Inicialment hi havia la intenció d'elaborar un contrainforme, però com a conseqüència de la falta de temps i mitjans, es va acabar apostant per realitzar una contralectura que sí que es va entregar, ja que creiem que l'informe de l'Ajuntament era prou objectiu. És la recomanació del desallotjament, fruit d'una interpretació subjectiva d'aquest estudi, el que els nostres arquitectes no consideraven necessari.
----> 'Hem tingut altres okupacions d'espais municipals, quan han estat ocupacions delinqüencials s'han desallotjat immediatament, quan no, s'ha buscat solució per les families, o s'ha negociat la sortida.'
El barri del Raval fa anys que està patint un procés de gentrificació en el qual la venda de drogues a través de pisos ocupats pels seus venedors està jugant un paper molt destacat, sobretot en l'últim període, com a forma de pressió cap a les veïnes aprofitada pels fons d'inversió. En aquest context, existeixen diversos pisos propietat de l'Ajuntament que són utilitzats per aquest fi. Un dels molts casos és Reina Amàlia 10, del que tenim coneixement que es dóna aquest tràfic.
----> 'Feia anys que estava en desús, va albergar l'escola d'adults i es va acabar desallotjant per un problema a l'edifici del qual no constava cap informe. A vegades passa aixó a l'Ajuntament, fa molt de temps que va passar una cosa, i els papers que l'explicaven ja no hi són, passa poc, pero passa.'
A vegades passa, que sorgeixes dels moviments socials, guanyes les eleccions sense majoria i has de pactar contra els que lluitaves. A vegades passa, que el teu soci de govern compra un edifici en mal estat i, per no voler investigar el procediment de compra, et deixes arrossegar per les dinàmiques de la institució. A vegades passa, que un informe es perd o queda amagat a un calaix. A vegades passa que, per mantenir l'estabilitat del govern, has de fer els ulls grossos davant d'un possible cas de corrupció.
----> 'En aquest cas, no ha estat possible, així que hem hagut de prendre la decisió de desallotjar la REA'.
Deixeu de justificar els vostres actes polítics amb arguments tècnics. Com hem comentat al llarg de la resposta i durant tots aquests mesos, sabem que el desallotjament no era inevitable. Si heu pres aquesta decisió, és per motius polítics, i els arguments tècnics únicament serveixen per justificar aquesta acció. Tenim prou arguments per demostrar-ho. És una estratègia que ja tenim massa vista i vosaltres l'heu patit. Pel que es veu, però, aquesta també és la vostra política, la política del canvi. No esperàvem més de qui entra a la institució amb un discurs buit i idealista que defensa que es pot canviar la realitat material de la població a partir d'aquesta institució, invisibilitzant les relacions de poder intrínseques a la societat. Cal visibilitzar aquests casos i no deixar que quedin amagats sota el vostre discurs i els vostres programes electorals. Creiem que aquesta és una oportunitat per deixar clar que per molt que canviïn les persones que estan al poder, el problema és estructural i sistèmic, les deficiències de la institució en el sistema capitalista estaran sempre, governi qui governi.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv