Sisè Aniversari CB. Via AvLabCB @CanBatlloSisè Aniversari CB. Via AvLabCB @CanBatllo - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
25:37
Sisè Aniversari CB. Via AvLabCB @CanBatllo


Preguntem per Can Batlló l'opinió de la gent sobre l'espai.

Jorge A. Trujillo Gil

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv