Plataforma Resposta al Midcat? #StopMidcat Plataforma Resposta al Midcat? #StopMidcat  - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
03:02
Plataforma Resposta al Midcat? #StopMidcat


??D?aquí poc es votaran els «Projectes d?Interès Comunitari» al Parlament Europeu, entre ells el MIDCAT! ?

Saps que és?

La Plataforma Resposta al Midcat? ens ho expliquen!

??
Mira el vídeo! Aquest projecte està al servei d?un pocs i ens afectaria a totes.

?
Manifestem-nos, no ens quedem callats!

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv