Stop Mare Mortum Sants, Hostafrancs i la Bordeta plça #Sants. Via @StopMareMortumStop Mare Mortum Sants, Hostafrancs i la Bordeta plça #Sants. Via @StopMareMortum - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
03:43
Stop Mare Mortum Sants, Hostafrancs i la Bordeta plça #Sants. Via @StopMareMortum


???????? - Dones refugiades - ????????

Denunciem que les polítiques migratòries de la Unió Europea i els seus estats membres perjudiquen especialment les dones que es troben en un procés de desplaçament forçat. A principis de l?any 2016 s?estimava que més del 55% de les persones refugiades que arribaven a Europa eren dones i menors, front al 27% del mes de juny del 2015, segons CEAR.

Segons UNIFEM, el 70% de les persones que viuen en la pobresa absoluta i moren de fam són dones i nenes. La desigualtat d?accés als recursos, l?existència de múltiples discriminacions econòmiques i polítiques, o la persecució per motius de gènere empenyen les dones a sortir del territori d?origen a la recerca de condicions més dignes o, fins i tot, com a única opció per salvar la vida.

Les dones i nenes s?enfronten a riscos físics i psicològics específics en els seus trànsits migratoris, incloent l?extorsió i l?explotació, la violació, l?assetjament sexual, el sexe de supervivència, el matrimoni forçat, el tràfic d?éssers humans o tot tipus d?humiliacions.

La impossibilitat d?accedir a vies legals i segures les empeny a una major invisibilitat que fa que puguin ser explotades encara amb més impunitat. La por a la persecució, la detenció o la deportació dificulta encara més la denúncia de les violències que les dones viuen i fa impossible el seu accés a la justícia, la defensa i reparació legal. L?explotació i la violència cap a les dones migrants no acaba un cop arriben a Europa: a les fronteres i als centres de detenció abusen d?un nombre creixent de dones.

Exigim vies legals i segures perquè les dones migrants

puguin exercir i gaudir dels seus drets!

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv