CSA Can Vies: El barri combatiu no s'atura. Mou-te!CSA Can Vies: El barri combatiu no s'atura. Mou-te! - SantsTV
 Anuncis 
Publica a Diaspora Web
01:50
CSA Can Vies: El barri combatiu no s'atura. Mou-te!


Fa 21 anys que alguna cosa es mou al barri de Sants:

Un moviment que lluita per la justícia social i el feminisme, que planta cara al patriarcat i al feixisme. ??

Es mou per la seva memòria, per generar vida, barri i alternatives. ?????

Un moviment col·lectiu que ens fa més fortes, capaç de vèncer el poder i atacar els privilegis d'aquells que ens volen submises. ??

Un moviment que supera els cops rebuts amb la força del suport mutu. ?

No siguis passiva...

EL BARRI COMBATIU NO S'ATURA: MOU-TE!????????????

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv