Jornada de debat: Feminització del treball turístic i precarietat laboral IV Via @Alba_sudJornada de debat: Feminització del treball turístic i precarietat laboral IV Via @Alba_sud - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
16:17
Jornada de debat: Feminització del treball turístic i precarietat laboral IV Via @Alba_sud


Daniela Moreno Alarcón, Equality in Tourism - Alba Sud.
Jornada de debat: Feminització del treball turístic i precarietat laboral. Organitzada per Alba Sud i Escola Universitària Ostelea, Barcelona, 23 de febrer de 2018.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv