El desengany (Cas) [=El desengaño]El desengany (Cas) [=El desengaño] - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
47:00
El desengany (Cas) [=El desengaño]


En Tirúa -en el sud de la província de Arauco- la comunitat Maria Colipí vídua de Maril porta més de 40 anys de lluita intentant recuperar el fundo Labranza, part del seu territori ancestral. Retornat el predi durant el govern d'Allende el 1971, la contrareforma agrària impulsada en dictadura per Julio Ponce Lerou, gendre del dictador Augusto Pinochet, va tornar a despullar-los de les seves terres les que, tot seguit, van ser traspassades a empreses forestals.
Avui, quan es compleixen 50 anys de l'inici de la reforma agrària, la nova generació maputxe de la Maria Colipí ha tornat a la càrrega, aquest cop ocupant, controlant i treballant el fundo Conreu malgrat les pressions i influència de la poderosa forestal Mininco i el grup Matte.

Direcció i producció general: Julio Parra
Càmara: Felipe Durán i Julio Parra
Música: Juan Quewpumil, Natascha Olivera, Patricio Arellano i Andrés Martínez.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv