Mani-festa-acció Mani-festa-acció
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
01:43
Mani-festa-acció "Enterrem el turisme massiu" (27/09/2018) dia internacional del turisme. Via @AssBarrisTs


El passat dijous 27 de setembre, dia mundial del turisme, diverses ciutats del Sud d?Europa englobades dins la xarxa SET van portar a terme accions de denúncia i visibilització dels processos de turistització i dels seus impactes socials i ambientals.

A Barcelona, vam optar per una mani-festa-acció simbòlica en forma d?enterrament del turisme de masses, un model obsolet i mort que cal superar mitjançant el decreixement turístic.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv