Seminari internacional sobre Desaparicions Forçades IDHC Via @SicomTelevisionSeminari internacional sobre Desaparicions Forçades IDHC Via @SicomTelevision - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
14:03
Seminari internacional sobre Desaparicions Forçades IDHC Via @SicomTelevision


28 de setembre de 2018, Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

El sistema integral de veritat, justícia, reparació i no repetició colombià davant les desaparicions forçades: què serveix d'exemple per Espanya?

L'objectiu del seminari es va basar en explorar, a partir de l'anàlisi del Sistema Integral de la Veritat Justícia Reparació i no Repetició (SIVJRNR), creat per l'acord de Pau, si els mecanismes que l'integren i alguna, totes o cap de les experiències al voltant del tractament de les desaparicions forçades en el context colombià podrien ser útils pel cas espanyol.

Un espai de discussió acadèmica i, sobretot, un lloc de trobada i una oportunitat per a que les víctimes de fets similars a Espanya, qui desenvolupa els processos de cerca o tenen un interès en aquesta qüestió, coneguin i intercanviïn punts de vista respecte al procés que es viu a Colòmbia.

Organitza l'Institut de Drets Humans de Catalunya, amb la col·laboració de: Universitat de Barcelona, Dret al Dret, Colectivo FB, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Ajuntament de Barcelona.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv