Manifestació a Poble Sec Manifestació a Poble Sec
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
01:27
Manifestació a Poble Sec "Cap agresió sense resposta" (25/10/2018) @OkupemLesOnes


El barri de Poble Sec, col·lectius feministes, amics, gossos, nens han sortit al carrer per cridar la ràbia que sent davant la violència patriarcal que està sofrint.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv