Convocatòries contra el Consejo de Ministros a Barcelona (21/12/2018) #21D Via @ContrainfosConvocatòries contra el Consejo de Ministros a Barcelona (21/12/2018) #21D Via @Contrainfos - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
06:00
Convocatòries contra el Consejo de Ministros a Barcelona (21/12/2018) #21D Via @Contrainfos


Barcelona, 21/12/2018.- Recorregut matinal per les diferents convocatòries contra el Consejo de Ministros a Barcelona #21D. Des de l'acte d' Omnium Cultural a les diferents columnes dels CDRs. Càrregues a la Rambla.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv