Perifèries 3: Cadenes globals de cures (Cas) [=Periferias 3: Cadenas globales de cuidados]Perifèries 3: Cadenes globals de cures (Cas) [=Periferias 3: Cadenas globales de cuidados] - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
10:26
Perifèries 3: Cadenes globals de cures (Cas) [=Periferias 3: Cadenas globales de cuidados]


'Cadenas globales de cuidados' és el tercer episodi de Perifèries, que es proposa explicar com funciona una cadena en la qual els treballs de cures formen part la part invisible de la cadena de producció. Corina Rodríguez, Manuela Tomei, Graciela Cardona i Maria Bustelo expliquen com l'economia feminista ha posat el focus en aquesta zona d'ombres.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv