Periferias 5: Resistències al nou colonialisme (VOCas)[=Resistencias al nuevo colonialismo]Periferias 5: Resistències al nou colonialisme (VOCas)[=Resistencias al nuevo colonialismo] - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
10:54
Periferias 5: Resistències al nou colonialisme (VOCas)[=Resistencias al nuevo colonialismo]


'Resistencias al nuevo colonialismo' és el cinquè capítol de Periferias, el programa que realitzat des de El Salto TV.

En aquest episodi analitzem les noves formes de colonització econòmica del sud global per part de les grans multinacionals. I com diversos moviments organitzats resisteixen i es defensen de l'espoli dels seus territoris.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv