Què succeirà aquí? (VOPorSCas) [=O que vai acontecer aquí?]Què succeirà aquí? (VOPorSCas) [=O que vai acontecer aquí?] - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:22:16
Què succeirà aquí? (VOPorSCas) [=O que vai acontecer aquí?]


Un documental sobre els moviments socials que defensen el dret a habitar a la ciutat de Lisboa, en un moment d'intensificació de les lluites per l'espai urbà provocada per l'expansió del capitalisme financer, que concentra riquesa en mans d'uns pocs, i augmenta la desigualtat social.
Un documental sobre 'aquelles persones que desafien la conversió de la ciutat en una mercaderia, sobre els i que desobeeixen a la injustícia construint poder de la banda de qui busca un lloc per viure.

Un documental de Left Hand Rotation en col·laboració amb Stop Despejos i Habita!


Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv