Ca La Cristina - #FemLlarsFeministes #8M (08/03/2020) @Ca_la_Cristina @HabitatgeSantsCa La Cristina - #FemLlarsFeministes #8M (08/03/2020) @Ca_la_Cristina @HabitatgeSants - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
03:06
Ca La Cristina - #FemLlarsFeministes #8M (08/03/2020) @Ca_la_Cristina @HabitatgeSants
El 8M de 2020 vam visibilitzar l'ocupació de forma no-mixta de Ca La Cristina, un bloc de pisos al carrer Sagunt 39 (La Bordeta), destinat a fer front a l'emergència habitacional de les dones del Sindicat de Llogateres de l'Hospitalet, el Grup d'Habitatge de Sants i el Grup d'Habitatge Juvenil de Sants.
Sota la campanya "Fem Llars Feministes", aquest 8 de març es van visibilitzar les okupacions de dos blocs i dos pisos a quatre barris diferents de Barcelona.

La lluita feminista i la lluita per l'habitatge, sempre colze a colze!
#FemLlarsFeministesLlicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv