Acte 8 abril 2020 @StopMareMortum SHB: Per una vida digna, permís de residència i de treball ja!Acte 8 abril 2020 @StopMareMortum SHB: Per una vida digna, permís de residència i de treball ja! - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
06:00
Acte 8 abril 2020 @StopMareMortum SHB: Per una vida digna, permís de residència i de treball ja!


ELS DRETS EN TEMPS DE PANDÈMIA

Més que mai en aquests mesos de vida o mort des de Stop Mare Mortum
volem polítiques de vida.

Volem tots els drets de les persones migrades i refugiades: accés a la
sanitat universal, a permisos de residència, a contractes de treball, a
una vivenda digna...

Drets de persones migrades i refugiades que viuen entre nosaltres i que
són imprescindibles:

Persones, sobretot dones, que cuiden a la gent gran en els seus
domicilis.

Persones que treballen moltes vegades sense contracte (unes 200.000)
fent feines de la llar.

Persones que treballen al camp (agricultura i ramaderia) i que tenen
contractes temporals de misèria.
I un llarg etcètera.

La majoria d'aquestes persones treballen en negre i ara mateix no poden
accedir a les magres ajudes del govern.

Aquestes feines es consideren en temps de pandèmia ACTIVITATS
ESSENCIALS.

Per això la Coordinadora Obrim Fronteres demana:
- Empadronament d'ofici als nostres municipis.
- Regularització amb permís de treball sense necessitat de contracte de
treball.
- Permís de treball als menors estrangers (16 anys).
- Reconeixement de les persones refugiades amb permís de residència i
treball.


Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv