La Fàbrica 1, entradeta: Veïnes a les finestres. @JSolerC55 @DescontrolEdLa Fàbrica 1, entradeta: Veïnes a les finestres. @JSolerC55 @DescontrolEd - SantsTV
 Anuncis 
Publica a Diaspora Web
01:46
La Fàbrica 1, entradeta: Veïnes a les finestres. @JSolerC55 @DescontrolEd


Lectura d'una entradeta de la novel·la La Fàbrica, de Jordi Soler,
editada per Editorial Descontrol, amb un suport videogràfic d'imatges, vídeos i cançons.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv