Paredon Sanitari 12: Rap del Zelador @ParedonSanitari @evalqu @ParaCeladorParedon Sanitari 12: Rap del Zelador @ParedonSanitari @evalqu @ParaCelador - SantsTV
 Art 
Publica a Diaspora Web
02:11
Paredon Sanitari 12: Rap del Zelador @ParedonSanitari @evalqu @ParaCelador


Pots seguir a #ColapsoSanidad: 
1. https://twitter.com/ColapsoSanidad
2. https://t.me/ColapsoSanidad
3. https://www.youtube.com/channel/UCWhoC5Vk-7H-x--fSlsOxQQ
Pots seguir a #ReconocimientoParaElCeladorYa:
1. https://twitter.com/ParaCelador
2. https://www.facebook.com/groups/1099024243815608/
Centenars de zelador*s i totes pujades al tren anomenat "Reconeixement per al zelador Ja", junts per reivindicar ser personal de risc, tenir formació reglada i que es reconegui la seva tasca com a necessària i important. Propera parada 10 de Setembre.
Junt*s som més fort*s!


Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv