El treball de la llar i cures, una lluita sindical de totes? Via @coopolis_bcnEl treball de la llar i cures, una lluita sindical de totes? Via @coopolis_bcn - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:48:20
El treball de la llar i cures, una lluita sindical de totes? Via @coopolis_bcn


La precarietat laboral, econòmica i social són denominador comú de les treballadores de la llar i les cures, un sector invisibilitzat format majoritàriament per dones migrades amb situació administrativa irregular i amb càrregues familiars; que malgrat la tasca reproductiva essencial que desenvolupen pel sosteniment de la vida, són les menys beneficiades per la negociació col·lectiva i se senten poc o gens representades pels sindicats majoritaris i partits polítics.

 

Auto-organitzades, aquests referents de lluita laboral i feminista de l?Estat espanyol, compten amb el suport mutu, la solidaritat d?altres col·lectius i les xarxes socials com a eines per visibilitzar les seves reivindicacions.

 

En aquest punt, ens preguntem, poden el moviment cooperativista i sindicalista transformador estrènyer vincles i sumar sinergies per esdevenir un revulsiu per a la dignificació del treball en sectors altament precaritzats de la societat?

 

Amb la participació de:Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv