Josep Llunas i Pujals - Obra teórica completa. Via @DescontrolEdJosep Llunas i Pujals - Obra teórica completa. Via @DescontrolEd - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:30:58
Josep Llunas i Pujals - Obra teórica completa. Via @DescontrolEd


[PRESENTACIÓ DEL LLIBRE]

Josep Llunas i Pujals - Obra teórica completa:
QÜESTIONS SOCIALS
i altres textos
sobre anarquisme col·lectivista

Josep Llunas i Pujals és un dels més destacats intel·lectuals i
militants anarquistes catalans del segle XIX, avui totalment desconegut
tot i ser un dels principals teòrics de l?obrerisme anarcol·lectivista a
tot l?Estat, dirigent sindicalista, poeta, periodista i creador del
setmanari ?La Tramontana?, entre les moltes tasques i oficis que va
desenvolupar. Parlarem de la seva obra teòrica i les propostes
ideològiques i organitzatives que proposava, així com de la seva figura i
el que representava.


Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv