La cara oculta del turisme (cas) [=La cara oculta del turismo] . Via @cgtLa cara oculta del turisme (cas) [=La cara oculta del turismo] . Via @cgt - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:00:00
La cara oculta del turisme (cas) [=La cara oculta del turismo] . Via @cgt


El Turisme de masses, tal com el coneixem ara, és un fenomen relativament jove que va començar a estendre a partir dels anys 70-80, colonitzant les classes mitjanes fins a esdevenir unes de les principals activitats d'oci a tot el planeta. El creixement, quasi exponencial, de l'activitat turística a les últimes dècades ha fet que la indústria turística que li dóna suport s'hagi convertit en una de les principals activitats econòmiques del món capitalista, el màxim exponent és l'Estat espanyol. En el nostre estat, el turisme és ja el sector econòmic que més aporta al PIB, i el segon que més ocupació genera. Aquesta dependència econòmica del turisme s'accentua encara més en els llocs turístics per excel·lència, com la costa Mediterrània i sobretot les Illes Canàries i Balears, on el sector turístic suposa ja més del 35% i 45% dels seus respectius PIB.

El gran èxit de la indústria turística ha estat crear en l'ideari popular una imatge idíl·lica del turisme i convertir-lo en un bé de consum i de reconeixement social a què totes aspirem. No obstant això, aquesta imatge no és sinó un emboço que amaga una realitat ben diferent de precarietat laboral, destrucció mediambiental, exclusió social, colonització cultural i aprofundiment de la bretxa de gènere, desconeguda en gran mesura pels propis turistes. En aquesta publicació es pretén revelar la veritable cara del turisme, desmuntant els principals mites sobre els quals se sustenta l'actual model turístic, analitzant el seu impacte no només a nivell econòmic i laboral, sinó també a nivell social, mediambiental, cultural i de gènere. També es comparteixen reflexions sobre si és possible un model alternatiu de turisme que sigui sostenible i reverteixi els impactes més perniciosos de l'actual model, així com quines bones pràctiques caldria impulsar en qualsevol activitat turística.

La irrupció del COVID-19 ha posat de manifest la debilitat de les economies tan dependents del turisme, així com la insostenibilitat de l'actual model turístic, que a més xoca ja amb els límits físics del planeta. El govern pretén ara reflotar de nou el sector turístic amb un desemborsament de diners públics sense precedents, que haurem de pagar entre totes, però és el moment de fer una reflexió col·lectiva i una mobilització ciutadana que reorienti aquests fons cap a un canvi radical de model que eviti la destrucció ambiental i posi el turisme al servei de les persones i no del capital.

Podeu trobar la revista en format pdf en el següent enllaç:


Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv