Cadena Humana des del CSA Can Vies fins el Districte de Sants Montjuïc en la reokupació del CSA @SomCanViesCadena Humana des del CSA Can Vies fins el Districte de Sants Montjuïc en la reokupació del CSA @SomCanVies - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora
04:02
Cadena Humana des del CSA Can Vies fins el Districte de Sants Montjuïc en la reokupació del CSA @SomCanVies


Cadena Humana des del CSA Can Vies fins el Districte de Sants Montjuïc en la reokupació del CSA.


Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv