L'assemblea [=La asamblea]L'assemblea [=La asamblea] - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora
1:06:28
L'assemblea [=La asamblea]


Un grup de 12 persones, meitat homes i meitat dones, amb algunes afinitats i sense que es coneguin directament (entre tots/es) realitzen una assemblea en què es debaten les formes i metodologies assembleàries que els/les participants consideren més pràctiques. Aquest debat dóna peu a valorar els aspectes positius de l'assemblea i d'altres que en dificulten el funcionament i les converteixen algunes vegades en reunions llargues i poc eficients.

Vídeo de Miquel Garcia.
1h.06 min.
2014, Barcelona
Obra presentada en l'exposició Pràctiques d'Empoderament Cultural 2 en Àngels Barcelona.


Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv