Laura Vicente i Dolors Marin sobre la Vaga de La Constància 15/06/2023 #OrdintLaTrama #Constancia110 @Lleialtat @UnilliureLaura Vicente i Dolors Marin sobre la Vaga de La Constància 15/06/2023 #OrdintLaTrama #Constancia110 @Lleialtat @Unilliure - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:44:47
Laura Vicente i Dolors Marin sobre la Vaga de La Constància 15/06/2023 #OrdintLaTrama #Constancia110 @Lleialtat @Unilliure


L'octubre de 1912, a l?Agrupació Obrera del Clot, al número 5 del carrer Joan I, es crea un sindicat per defensar els drets de les filadores i les teixidores: l?Art Fabril i Tèxtil de Barcelona, La Constància, una societat de tendencia anarcosindicalista majoritàriament formada per dones. A l'abril de 1913 La Constància, conta amb poc més de 2.000 associades, però quan a principis de juny el sindicat comença una campanya reclamant que es compleixi la llei pel que feia al treball infantil i els torns nocturns; i exigint una reducció de la jornada, comença a créixer.

A Sants el conflicte era latent des de feia temps. Quan les treballadores del torn de nit de tres fàbriques: Hervás González i cia; Balet i Vendrell i Joaquim Rifà van reclamar que els patrons complissin amb els horaris nocturns la resposta d'aquests va ser acomiadar a la cinquantena de dones que s'havien queixat. En protesta una comissió de dones visita el governador civil, José Sánchez Anido, qui promet parlar amb els patrons, però que poc després deixa el càrrec. El nou governador civil, José Francos Rodríguez, haurà de mediar amb uns amos que no estan disposats a negociar amb les obreres.

El 26 de juny La Constància fa públiques les seves reivindicacions, entre d'altres, un augment salarial del 40% per a les treballadores a preu fet i del 25% per a les de jornal; així com el respecte als horaris nocturns; així com el reconeixement del sindicat.

En aquestes condicions arriben al 29 de juliol amb centenars d'obreres i obrers tèxtils de Catalunya pendents de l'ordre per anar a la vaga i a les obreres del torn nocturn de Sants arrossegant dies sense cobrar. A les 5?30h a la fàbrica de filats de la Bordeta Hervás i Prat, especialitzada en caps de navegació, 50 treballadores aturen la producció i comença la vaga.

El dijous 15 de juny del 2023 a les 18:30 a la Lleialtat Santsenca va tenir lloc aquesta xerrada amb les historiadores Dolors Marin i Laura Vicente en el marc d'un tríptic d'exposició, xerrada i ruta que commemorava els 110 anys d'aquests fets. Aquests actes s'han coorganitzat per la Universitat Lliure a Sants i Memòria en Moviment.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv