Txetake Aniversari (Centre Social de Sants) 26/11/2022 @txetake @centresocsants #50aCSSTxetake Aniversari (Centre Social de Sants) 26/11/2022 @txetake @centresocsants #50aCSS - SantsTV
 Infantil 
Publica a Diaspora Web
49:11
Txetake Aniversari (Centre Social de Sants) 26/11/2022 @txetake @centresocsants #50aCSS


Espectacle d'animació realitzat per al 50è aniversari del Centre Social de Sants a la pl. Màlaga (Bonet i Muixí) el 26 de novembre del 2022.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv