COPEL: una història de rebel·lia i dignitat (VOCas) [=Copel : una historia de rebeldia y dignidad]COPEL: una història de rebel·lia i dignitat (VOCas) [=Copel : una historia de rebeldia y dignidad] - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:24:35
COPEL: una història de rebel·lia i dignitat (VOCas) [=Copel : una historia de rebeldia y dignidad]


Documental "Copel : una historia de rebeldia y dignidad"

A la mort de Franco, la democratització del règim dictatorial no és atorgada graciosament des de dalt, sinó forçada des de baix per multitud de moviments reivindicatius que, començant per les vagues salvatges organitzades per assemblees, conceben la democràcia a la seva manera.

L'amnistia, per exemple, no s'aconsegueix sinó després de diversos cicles de mobilitzacions de carrer, en enfrontament permanent amb els anti-avalots i a costa de bon nombre de morts.

De la mobilització espontània i auto-organitzada dels presos socials reivindicant l'amnistia també per a nosaltres, sorgeix la Coordinadora de Presos A Lluita (COPEL) , organització horitzontal i assembleària per la qual prenem la paraula els qui mai l'havíem tingut, aconseguint posar en un breu al Estat durant més de dos anys i traient a la llum la injustícia i la inhumanitat fonamental de la màquina social punitiva.

Aquesta és la seva història, explicada a moltes veus per algunes persones que la vivim, en diàleg amb altres que s'hi interessen aquí i ara. El relat sorgeix d'un debat i una reflexió estratègica, útils per als que es plantegen en aquest moment la lluita contra la presó.

Projecte documental impulsat per alguns ex-presos socials pertanyents a la COPEL, per tal de portar a la llum una veritat, de donar veu a tots aquells que van veure la seva aniquilada. El relat d'una història col·lectiva en què conflueixen les experiències personals dels qui van viure des de dins allò que fos encara roman silenciat.


Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv