Comando Txiquia (Muerte de un presidente) 1976Comando Txiquia (Muerte de un presidente) 1976 - SantsTV
 Cinema 
Publica a Diaspora Web
1:43:17
Comando Txiquia (Muerte de un presidente) 1976


Explicació cinematogràfica de la mort del primer ministre de Franco, l'admirall Luis Carrero Blanco el 20 de desembre en 1973 per quatre homes d'un escamot d'ETA en l'anomenada Operació Ogro.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv