Missions Pedagògiques 1934 - 1936 (Cast)Missions Pedagògiques 1934 - 1936 (Cast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
55:39
Missions Pedagògiques 1934 - 1936 (Cast)


Missions Pedagògiques 1934 - 1936. República espanyola.

Les Missions Pedagògiques estan considerades com la realització més generosa de la IIa República Espanyola. En la seva tasca van distribuir més de 5000 biblioteques i portaren cultura i diversió als llocs més allunyats de l'estat espanyol. Aquest documental recupera, mitjançant la paraula d'alguns missioners i el record dels que en aquell moment eren nens, la tasca altruista d'aquest patronat republicà.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv