Fahrenheit 9/11Fahrenheit 9/11 - SantsTV
 Cinema 
Publica a Diaspora Web
2:00:01
Fahrenheit 9/11


Dona pistes sobre les veritables raons que impulsaren al govern Bush a envair Iraq i Afganistan, accions que, segons Moore, corresponen més a la protecció dels interessos de les petrolieres nord-americanes que al desig d'alliberar als pobles o evitar potencials amenaces.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv