Ocupació, Figueres 1939-2009Ocupació, Figueres 1939-2009 - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
03:26
Ocupació, Figueres 1939-2009


Fotografies preses per Albert Luis Deschamps a Figueres a principis del febrer de 1939, al poc de l'entrada dels soldats franquistes en una ciutat desemparada.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv