Universitat S.A. [Universidad S.A.] (Cas)Universitat S.A. [Universidad S.A.] (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:55:02
Universitat S.A. [Universidad S.A.] (Cas)


Aquest documental pretén mostrar els processos i les conseqüències que resulten de la mercantilització de la Universitat i del seu context polític, econòmic i social .

Per a això, vam contactar i entrevistar a persones vinculades a la universitat de diferents maneres i amb diferents perfils , des d'una exalumna fins a un exrector , amb tal d'intentar oferir una visió àmplia i diversa del que esdevé l'educació superior . El nostre sedàs, en matèria de selecció dels entrevistats , van ser els eixos temàtics que vèiem important tractar així com la voluntat de col·laboració amb aquest projecte, ja que, cal dir, que no pocs van desatendre la nostra invitació.

Amb tot, sembla ser, que d'una manera o altra la majoria dels punts de vista mostrats en el documental convergeixen cap a un mateix punt: la Universitat, la nena bonica de les nostres institucions, s'ha deixat corrompre. I ho ha fet de diferents maneres: sotmetent-se als dictats de la mercantilització, deixant-se portar per la febre immobiliària, banalitzant els títols, acceptant la privatització -literalment -dels resultats de les investigacions (i per tant, elititzant i privatitzant el coneixement produït amb diners públics), deshumanitzant les aules i al que elles continguin, etc. Tot, per tal de satisfer les nostres noves deïtats: els mercats, les empreses i les corporacions que en ells actuen.

Així, el documental transita des dels espais macroeconòmics de decisió que marquen la pauta i el fer dels governs a la traducció directa de l'aplicació d'aquestes mesures , previ assenyalament dels responsables polítics, explicitant les conseqüències socials i personals que tenen aquestes dinàmiques.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv