Acció #aBÚSturístic (26/11/2016) @FrontTurisme @AssBarrisTS @AssembleaSantsAcció #aBÚSturístic (26/11/2016) @FrontTurisme @AssBarrisTS @AssembleaSants - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
01:54
Acció #aBÚSturístic (26/11/2016) @FrontTurisme @AssBarrisTS @AssembleaSants


Acció organitzada des de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible. A Sants hi participaven Fem Front al Turisme a Sants, gent de la Marina (ZF) i Esquerra de l'Eixample.

Pesquí repartit durant l'acció #aBÚSturístic

Encara que estiguem en 'temporada baixa', és important no deixar de denunciar les injustícies del model econòmic i turístic de Barcelona, ja que seguim sofrint-les.

El creixement desmesurat i el monocultiu del turisme afecten de manera greu les persones que vivim a la ciutat, a través de l'especulació immobiliària, la substitució dels comerços de proximitat per grans cadenes, la gentrificació, la precarietat laboral, la privatització dels espais comuns, la saturació del transport públic i la destrucció de la cultura popular. Aquests processos no succeeixen de manera gratuïta, sinó perquè existeix una activitat empresarial i unes polítiques institucionals enfocades a construir les infraestructures i la imatge necessàries per convertir la ciutat en una fàbrica de turistes, enriquint unes poques butxaques a costa de destruir el teixit veïnal.

Els autobusos turístics són només la cirereta del pastís d'aquesta indústria, però representen molts dels trets del tipus de ciutat a la qual l'actual model ens està conduint.

En primer lloc, els busos turístics de TMB són un clar exemple d'un servei públic d'ús exclusiu per a turistes; mentrestant, es tanquen línies com la 37 o la 91, incomunicant encara més la Zona Franca o La Bordeta. La inversió pública en turisme, ja sigui en autobusos, en publicitat o en noves dàrsenes per a creuers, persegueix una única finalitat en una ciutat que ja supera la seva capacitat de càrrega: el benefici de l'empresariat turístic.

En segon lloc, els busos turístics són un exponent de com Barcelona s'ha convertit en un museu, en un parc temàtic. La ciutat queda convertida en un mer aparador buit de contingut on es mostra una cultura banalitzada composada únicament per allò que pot vendre's. La cultura dels barris és rica i sòlida, però està amenaçada per la pressió especulativa. A les zones més turístiques les veïnes som ja una espècie en perill d'extinció, i en les menys afectades els impactes són cada vegada més evidents.

Els costos socials del turisme a Barcelona ja no es concentren ni en una zona de la ciutat ni en una temporada de l'any, per això volem recordar que la ciutat és per viure-hi, no per viure'n.

El Bus Turístic és un servei públic gestionat per Turisme Barcelona on hi participen empreses públiques i privades. 64 vehicles conduïts per 140 conductors de TMB amb 200 informadores de Magma Cultura més serveis informàtics.

Costos anuals:
375.393 prod. gràfica
289.400 assegurança
229.143 auriculars
59.824 repintat i neteja
47.304 wi-fi
+ manteniment vehicles
+ informàtica
+ seguretat +...

Treballadores de TMB:
TMB té 7.069 treballadores, no+ 8% estan fora conveni. D'aquests 163 han signat contra la transparència, la majoria són directius, gerents línea, etc. amb sous superiors a 100.000.

Informadores Magma Cultura:
BBT paga 27/h per informadora. Unes 200 informadores/any on unes 16 treballen en temporada baixa i el restant són eventuals. D'elles, menys de 50% tenen mensualitats superiors a 1.000, un 80% no arriba a 600 per més de 27h/setmanals.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv