Congres Extraordinari de la CNT - 1931 (VOSFra) Congres Extraordinari de la CNT - 1931 (VOSFra)  - SantsTV
 Història 
Publica a Diaspora Web
07:09
Congres Extraordinari de la CNT - 1931 (VOSFra)


Video sense àudio amb subtítols en francès del congrés extraordinari de la Confederació Nacional del Treball, secció espanyola de l'Associació Internacional dels Treballadors, celebrat del 10 al 17 de juny de 1931 en el Teatre Conservatori (avui María Guerrero) de Madrid, on assisteixen delegats de 600.000 obrers afiliats.

Tot i no comptar amb so, és un excepcional document històric que permet veure breument les intervencions d'Ángel Pestaña, Rudolf Rocker o Augustin Souchy entre d'altres, a més d'alguns fragments del propi desenvolupament del congrés.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv