23 raons pel 23 (Cas) #MPIndignada23 raons pel 23 (Cas) #MPIndignada - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
02:37
23 raons pel 23 (Cas) #MPIndignada


Els dies 23 i 24 de Juliol arriben a Madrid els indignats de tot l'Estat Espanyol, amb motius, problemàtiques i bones solucions per al canvi del sistema actual.

Ruta nord-oriental.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv