Primer de Maig 2011 al barris rics de BarcelonaPrimer de Maig 2011 al barris rics de Barcelona - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
05:10
Primer de Maig 2011 al barris rics de Barcelona


Manifestació del Primer de Maig de 2011 pels barris rics de Barcelona

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv