Testimonis de José M, José A, i César, en procés de desnonamentTestimonis de José M, José A, i César, en procés de desnonament - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
09:18
Testimonis de José M, José A, i César, en procés de desnonament


José M, José A, i César, membres de la PAH en procés de desnonament, expliquen la situació en què es troben i la lluita que estan duent a terme. Apunten directament als culpables de la crisi-estafa. Banc Popular i Caixa Catalunya són les entitats financeres a les quals s'han d'enfrontar.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv