Ocupació Rectorat UB [Qui som]Ocupació Rectorat UB [Qui som] - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
04:16
Ocupació Rectorat UB [Qui som]


24/05/2013 Alumnes i professor que ocupen el rectorat expliquen la seva situació i els seus motius.

El rector Didac Ramirez ja ha autoritzat l'entrada dels mossos d'esquadra per desallotjar a professors i estudiants que estan en lluita per mantenir el poc que queda de pública a l'universitat.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv