Resposta del Moviment Panafricà a Artur Mas Via @ContrainfosResposta del Moviment Panafricà a Artur Mas Via @Contrainfos - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
05:14
Resposta del Moviment Panafricà a Artur Mas Via @Contrainfos


El president de la Generalitat de Catalunya va realitzar comparacions de la lluita de Martin Luther King amb la diada nacional de l'11 de Setembre. Contrainfos ha parlat amb el president de la Federació Panafricanista de Catalunya: Kéraba Dramé.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv