EL EL
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:03:07
EL "MARRON" I LA GOMA - Una radiografia sobre l'atenció a les malalties de Sensibilització Central


EL "MARRON" I LA GOMA
Una radiografia sobre l'atenció a les malalties de Sensibilització Central (subtitulat).

Ví­deo realitzat per Josep Carbonell per a ASSSEM (asssem.org). Set persones afectades parlen sobre la realitat a Catalunya/Espanya de les malalties de SSC (Sí­ndrome de Fatiga Crònica - Encefalomielitis Miàlgica, Fibromiàlgia i Sensibilitat Quí­mica Múltiple). Les opinions giren al voltant de quatre eixos: 1) Estem avançant?, 2) Per què no avancem?, 3) Què demanem i 4) Com podem avançar?.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv