Desobeir per conquerir drets - Via @TrasLaMantaDesobeir per conquerir drets - Via @TrasLaManta - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
02:27
Desobeir per conquerir drets - Via @TrasLaManta


'Ens sentim enganyats i utilitzats per l'Ajuntament'
'Ha quedat clar que mai no han apostat per una solució social, només han guanyat temps per construir una sortida repressiva i judicial'
'No ens quedarem mai a casa, la venda ambulant és l'única manera que tenim de guanyar-nos la vida'

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv